Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.03.2017 r pod nr 38495-2017

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2017 r. o godz: 10:30

 Termin  otwarcia ofert upływa w dniu 15.03.2017 r o godz. 11:00

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

W dniu 09.03.2017 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść zmiany w pliku poniżej

W załączniku poniżej informacje z sesji otwarcia ofert.

Zamawijacy zamieścił informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. szczegółowe informacje w załaczniku poniżej.