W dniu 13.10.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Przebudowa oświetlenia ulicy Warmińskiego w Bydgoszczy",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 602146-N-2017 zamieszczone w BZP w dn. 13.10.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z zalącznikami  (046_2017 SIWZ + zalączniki.7z).

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.10.2017 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

W dniu 24.10.2017 r., Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i odpowiednio zmienia treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

W poniższych plikach, Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500048349-N-2017 zamieszczone w BZP w dniu 24.10.2017 r.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.10.2017 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Przemysław Mikołajczyk - tel.: (52) 582 27 97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Krzysztof Ludwig -  tel.: (52) 582 27 01.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający informuje, że w dniu 31.10.2017 r. unieważnił ww. postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.