Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku

Numer sprawy: 050/2017

 

W dniu 22.11.2017 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

 

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 22.11.2017 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (050_2017 SIWZ).

 

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2017 r., godz. 09:45
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Dariusz Radzimski - tel.: +48 52-582-27-13,

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

 

W dniu 05.12.2017 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ, w tym zmianę terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert, przekazaną do publikacji w dniu 05.12.2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2017 r., godz. 09:45
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

 

W dniu 07.12.2017 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w DUUE. Nr 2017/S 235-488484 w dniu 07.12.2017 r.

W dniu 12.12.2017 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 14.12.2017 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza, zgodnie z art. 92 ust. 7 UPZP "Informację o unieważnieniu postępowania".