W dniu 24.11.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Monitorowanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej ulicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 r.,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 621490-N-2017 zamieszczone w BZP w dn. 24.11.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (051_2017 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.12.2017 r., godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:30.

W dniu 01.12.2017 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu Nr 500068198-N- 2017 zamieszczoną w BZP w dniu 01.12.2017 r.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu: 06.12.2017 r., godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:30.

 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Przemysław Mikołajczyk - tel.: (52) 582 27 97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jakub Proczek - tel.: (52) 582 27 22.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu 06.12.2017 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 20.12.2017 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.