Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.12.2017 r.

Termin składania ofert: 21.12.2017 r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 21.12.2017 r. godz. 11:00

Szcegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

  Marlena Krzyżaniak     - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Piotrowski- tel.: +48 52-582-27-15, Adam Idczak- tel.: +48 52-582-27-18.

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert.

W pliku poniżej zamawijacy zamieścił informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej