W dniu 10.05.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 555896-N-2018 z dnia 10.05.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno-prawnych (dot. procedury przetargowej): Aneta Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Milena Dorosz – tel.: (52) 582 27 48.

 

W dniu 17.05.2018 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

 

W dniu 22.05.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z przedłużeniem terminu składania ofert.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 29.05.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

W dniu 20.06.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.