W dniu 11.05.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2018r.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 556950-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 11.05.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (028_2018 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 28.05.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Julia Szałata - tel.: (52) 582-27-66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Piotrowski - tel.: +48 52-582-27-14 (15),

Adam Idczak - tel.: +48 52-582-27-18,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu 14.05.2018 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza ZMIANĘ treści SIWZ (kosztorys zamienny) Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W dniu 28.05.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 27.06.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.