W dniu 18.05.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Wymiana uszkodzonych słupów i osprzętu sieciowego sieci trakcyjnej na liniach tramwajowych w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj)

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 560064-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 18.05.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (020_2018 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.06.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Julia Szałata - tel.: (52) 582 27 66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Pilarski - tel.: +48 48 795 147 911,

Michał Kasperek - tel.: (52) 582 27 96

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 28.05.2018 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza ZMIANĘ nr 1 do treści SIWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W dniu 04.06.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 04.07.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.