W dniu 24.05.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi – pakiet II: ul. Orna, ul. Liściasta, ul. Sybiraków

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 563604-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 24.05.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (030_2018 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 08.06.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: (52) 582 27 69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Piotrowski - tel.: 52-582-27-14 (15),

Jacek Bartkowiak - tel.: 52-582-27-16.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 05.06.2018 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 500125763-N-2018 z dnia 05.06.2018 r.

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (030_treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami z dn. 05.06.2018 zip).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 11.06.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (030_informacja z otwarcia ofert z dn. 11.06.2018 r.pdf).

W dniu 29.06.2018 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego postępowania. (030_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.06.2018.pdf)