W dniu 25.05.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług serwisowych Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2018 r.",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 563996-N-2018 z dnia 25.05.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Tomasz Simiński– tel.: (52) 582 27 61.

 

W dniu 04.06.2018 r.  Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

 

W dniu 06.06.2018 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art.86 ust. 5 UPZP.

Zamawiający informuje, że w dniu 08.06.2018 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.