W dniu 24.10.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zarządzenie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj – Część 2 – Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 699868-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 24.10.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (046_2018 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 06.11.2018 r., godz. :10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. :11:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak - tel.: (52) 582 27 69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Magdalena Pakalska - tel.: 52-582-27-59.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

W dniu 19.11.2018 r. Zamawiajacy w pliku poniżej zamieścił informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej