W dniu 18.01.2019 r. Zamawiajacy zamieścił w BZP ogłoszenie o zamówieniu . Szczegółowe informacje w plikach poniżej.

Rermin składania ofert w dniu 05.02.2019 r. do godz. 10.30. Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak                               - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Marta Mazur                                           - tel.: +48 52-582-27-17,

Jacek Piotrowski                                     - tel.: +48 52-582-27-15.

 

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert.

 

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.