W dniu 22.01.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kontrola biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należnośi z tytułu jazdy bez ważnego biletu w latach 2019 -2023” Nr sprawy 001/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.01.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2019/S 015-031436
w dniu 22.01.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/189150

ID postępowania: 189150