Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.03.2019 r.

Termin składania ofert upływa 01.04.2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00

 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

 1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

 Marlena Krzyżaniak - tel.: +48 52-582-27-69,

 

 2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

 Ewa Jucha - tel.: +48 52-582-27-22,

 Jacek Bartkowiak - tel.: +48 52-582-27-16.

 

Szczegółowe informacje w plikach poniżej:

 

W dniu 27.03.2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

 

W dniu 01.04.2019 r. Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

 

W dniu 10.05.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.