Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.03.2019 r.

Termin składania ofert upływa 01.04.2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00

 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

 

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

 

Marlena Krzyżaniak       - tel.: +48 52-582-27-69,

 

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

 

Ewa Jucha  - tel.: +48 52-582-27-22,

 

Jacek Bartkowiak - tel.: +48 52-582-27-16.

 

Szczegółowe informacje w plikach poniżej