W dniu 02.08.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa ulicy Homarowej na osiedlu Osowa Góra w Bydgoszczy (Program BBO)

Nr sprawy 030/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 581881-N-2019 z dnia 02.08.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (030_2019 SIWZ + oddzielny plik -"030_2019 zał 1 do SIWZ - DP+SST").

Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2019 r., godz. 10:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.