W dniu 06.08.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi na terenie miasta Bydgoszczy – pakiet II

Nr sprawy 029/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 582934-N-2019 z dnia 06.08.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Monika Sangórska - tel.: +48 52-582-27-66.

 

W dniu 13.08.2019 r., Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ. (Treść udostępniono w pliku poniżej).

W dniu 21.08.2019 r. Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 04.09.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.