Drukuj

Nr sprawy 035/2019 - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozwój sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020.”

W dniu 24.09.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozwój sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 601212-N-2019 z dnia 24.09.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2019 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 17.10.2019 r., godz. 10:45.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

W dniu 11.10.2019r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540216555-N-2019 z dnia 11.10.2019r. , w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 21.10.2019r., godz. 10:45

 

W dniu 16.10.2019r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 2 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540220523-N-2019 z dnia 16.10.2019r. , w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2019r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 22.10.2019r., godz. 10:45

 

W dniu 17.10.2019r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540221910-N-2019 z dnia 17.10.2019r. , w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2019r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 23.10.2019r., godz. 10:45

 

W dniu 23.10.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 26.11.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty