W dniu 15.10.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP w Bydgoszczy oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w latach 2019-2022 - nr sprawy 043/2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2019/S 199-483964 w dniu 15.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/265041

Postępowanie ID 265041