W dniu 19.11.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów ZDMiKP w 2020 r.”

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 624240-N-2019 zamieszczone w BZP w dn. 19.11.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (049_2019 SIWZ + załączniki).

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.11.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-76,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 27.11.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

 

W dniu 13.12.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (049_2019 – Informacja o wyborze oferty z dn. 13.12.2019 r.)