W dniu 27.11.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 628472 -N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 27.11.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (050_2019 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 05.12.2019 r., godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Julia Szałata - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 02.12.2019 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W dniu 06.12.2019 r. Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 18.12.2019 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na obszary: I, II, III oraz IV.