W dniu 29.11.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 629566-N-2019 zamieszczone w BZP w dn. 29.11.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (051_2019 SIWZ + załączniki).

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa w dniu 09.12.2019 godz: 10:30
 
TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 09.12.2019 godz: 11:00
 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Monika Sangórska - tel.: 52-582-27-66,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 04.12.2019 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W dniu 10.12.2019 r. Zamawiający w pliku ponizej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust 5 UPZP.

W dniu 20.12.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.