W dniu 17.01.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

upoważniony przez wspólnie występujących Zamawiających:
1) Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o. o.,

do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia w imieniu i na ich rzecz,  wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa ul. Bytowskiej oraz budowa sięgacza Augustowska 3 w ul. Człuchowskiej w Bydgoszczy w ramach Programu BBO.

Nr sprawy 04/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 503349-N-2020 z dnia 17.01.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2020 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Tomasz Szymański - tel.: +48 52-582-27-70.

W dniu 28.01.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i Zmianę Nr 1 treści  SIWZ

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540015854-N-2020 z dn. 28.01.2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2020 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

W dniu 07.02.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 28.02.2020r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej . Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.