Nr sprawy 014/2020 - „Budowa parkingu na oś. Błonie (Program BBO)”

W dniu 16.03.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, upoważniony przez wspólnie występujących Zamawiających:

  1. Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich
    i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
  2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o.

do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na ich rzecz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa parkingu na oś. Błonie (Program BBO)",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 523745-N-2020 z dnia 16.03.2020 r. ,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (014_2020 SIWZ + załączniki oraz oddzielny plik 014_2020 zał. Nr 1 do SIWZ DP+SST)

Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2020 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

W dniu 17.03.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ z dnia 17.03.2020

W dniu 25.03.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza Zmianę nr 2 oraz ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 540053705-N-2020 z dnia 25.03.2020, w związku z tym obowiązuje nowy termin skaładania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2020 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

W dniu 30.03.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ i Zmianę nr 3 treści SIWZ oraz ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 540056208-N-2020 z dnia 30.03.2020, w związku z tym obowiązuje nowy termin skaładania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2020 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

W dniu 03.04.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 4 treści SIWZ z dnia 03.04.2020 r.

 

W dniu 07.04.2020r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540060663-N-2020 z dnia 07.04.2020r., w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2020 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

 

W dniu 15.04.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP

Zamawiający informuje, że w dniu 05.06.2020r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Infomację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.