W dniu 27.03.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy
w roku 2020.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 527445-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 27.03.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.04.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Julia Szałata - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 01.04.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540057757-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 07.04.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540060866-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.04.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 16.04.2020 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

W dniu 21.04.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.