W dniu 01.04.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY- nr 005/2020

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2020/S 065-155412
 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

 https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/332096