W dniu 14.04.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ulic gruntowych w Bydgoszczy
Nr sprawy 019/2020,


zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:


1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 530942-N-2020 z dnia 2020-04-14.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (019_2020 SIWZ).


Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2020 r., godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:45.


Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Gorzkiewicz - tel.: +48 52-582-27-97.

W dniu 29.04.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 04.06.2020r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.