W dniu 17.04.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2020 roku ,

Nr sprawy 013/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 532173-N-2020 z dnia 2020-04-17;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (013_2020 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2020 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

 

W dniu 23.04.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540070073-N-2020 z dnia 23-04-2020 r.

W dniu 24.04.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ. W dniu 27.04.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza kompletne wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.04.2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2020 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 30.04.2020 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, z otwarcia ofert odbytego w dniu 30.04.2020 r. godz. 10:00.

W dniu 13.05.2020 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 UPZP. Informacje o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w poniższym pliku.