Drukuj

ZDMiKP informuje, że na terenie miasta Bydgoszczy prowadzone są prace związane z instalacją systemu zarządzania ruchem i transportem drogowym „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy”.

W ramach obecnie prowadzonych prac instalacyjnych Wykonawca wykonuje zintensyfikowane działania realizacyjne w terenie polegające na:

1. Wykonywanie pętli indukcyjnych w nawierzchni jezdni, które posłużą w przyszłości do pomiarów natężeń ruchu, obserwacji jego rozpływu na poszczególnych skrzyżowaniach oraz będą wykorzystywane przez inne urządzenia systemu ITS.

Podczas wykonywania pętli indukcyjnych Wykonawca będzie zawężał połówkowo jezdnię co może powodować utrudnienia w ruchu kołowym. Wykonanie 1 pętli nie powinno przekroczyć 1-1,5 godziny. Poniżej przedstawiamy terminy i miejsca instalacji:

     04.08. – 25.08.2014

 

2. Prace przygotowawcze do ustawienia konstrukcji tablic informacji parkingowej oraz tablic zmiennej treści VMS będą prowadzone poza pasem jezdni tj. w poboczach, chodnikach oraz wyspach kanalizujących ruch.

Podczas wykonywania tych prac Wykonawca będzie w wyjątkowych sytuacjach zawężał połówkowo jezdnię tylko na czas dostawy materiałów budowlanych, co może powodować chwilowe utrudnienia w ruchu kołowym.

     31.07.2014 – 15.08.2014


3. Budowa lub przebudowa sygnalizacji świetlnych wraz ze zmianami programowymi w nawierzchni jezdni, które posłużą w przyszłości do pomiarów natężeń ruchu, obserwacji jego rozpływu na poszczególnych skrzyżowaniach oraz będą wykorzystywane przez inne urządzenia systemu ITS.

Podczas wykonywania pętli indukcyjnych Wykonawca będzie zawężał połówkowo jezdnię co może powodować utrudnienia w ruchu kołowym. Wykonanie 1 pętli nie powinno przekroczyć 1-1,5 godziny. Poniżej przedstawiamy terminy i miejsca instalacji:

     19.08.2014 – 15.09.2014

     22.08 – 30.08.2014

Uwaga!
Po przebudowie nastąpią zmiany w programie sygnalizacji świetlnej, która będzie pracowała już w nowym programie zgodnym z wymaganiami systemu ITS. Z uwagi na brak przebudowania w tym okresie innych sygnalizacji świetlnych na ciągu ul. Wyszyńskiego wystąpi brak koordynacji liniowej tzw. zielonej fali do czasu przebudowy kolejnych sygnalizacji tj. Wyszyńskiego – Kamienna i Wyszyńskiego – Powstańców Wlkp. - Gajowa.

 Aktualizacja harmonogramu prac (link)