Drukuj

001Uprzejmie informujemy, że podczas wykonywania remontu ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Kossaka do ul. Biedaszkowo, wystąpiły utrudnienia, których nie można było wcześniej   przewidzieć. W trakcie prowadzenia prac ziemnych na opisywanym odcinku jezdni natrafiono na bardzo niestabilny grunt pod rozebranymi warstwami konstrukcyjnymi jezdni.

W związku z  powyższym zachodzi bezwzględna konieczność wymiany niestabilnego podłoża na nowe na głębokości do 90 cm. Niestety operacja wymiany podłoża wpłynie na ostateczny termin prac  związany z układaniem nowej nawierzchni ulicy do: 31 sierpnia 2014 roku za, co bardzo przepraszamy. Otwarcie ulicy dla ruchu nastąpi 01 września.

Mimo to, należy zwrócić uwagę na fakt, iż termin wszystkich prac prowadzonych w  obszarze ulic: Żwirki i Wigury oraz Brzozowej nie ulegnie zmianie i potrwa zgodnie z planem do końca września.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wydłużenie terminu prac remontowych ulicy Żwirki i Wigury w celu zminimalizowania utrudnień drogowych w rejonie prowadzonego remontu, zdecydowaliśmy się na przełożenie terminu rozpoczęcia remontu ulicy  Stromej na: 28 sierpnia - planowany termin zakończenia prac to: 20 września br.

Podobna sytuacja będzie dotyczyła remontu ulicy Brzozowej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Konopnickiej, którego początek przesuwamy na: 1 września 2014 r. Zakończenie prac nie ulega zmianie - prace potrwają do końca września.


Za zmianę terminu jeszcze raz przepraszamy.

002003004006