Sygnalizacja świetlna

Do opracowania załączono Wytyczne Instytutu Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotowy załącznik dotyczy sygnalizacji dźwiękowej stosowanej na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i został opracowany w celu ujednolicenia sygnałów podstawowych. Powyższe wytyczne zaleca się stosować w sygnalizacji dźwiękowej celem wyodrębnienia z hałasu ulicznego najbardziej słyszalnych sygnałów dla osób z dysfunkcją wzroku.