Wymogi techniczne dla stosowanych materiałów

Faktury ostrzegawcze będą stosowane przed przejściami dla pieszych w odległości 0.5 m od krawężnika (pomijając ścieżki rowerowe i przejazdy rowerowe). Ponadto będą układane w budowane azyle dla pieszych (w zależności od szerokości azyla – wg rysunków) oraz wtapiane w nawierzchnię dla azyli prefabrykowanych (rys.5).
Minimalna szerokość faktury ostrzegawczej wynosi 30cm.
Istotnym jest stosowanie antypoślizgowych płytek ostrzegawczych.

Zalecane płytki ostrzegawcze:
- materiał: polimerobeton , kolor: żółty
- ścięte kopułki antypoślizgowe – wyrównanie do przekątnej
- wysokość kopułek od 4mm do 6mm
- szerokość kopułki od 23-36mm
- rozstaw między kopułkami w osiach od 5cm do 8cm
- wysokość płytki od 6cm do 8 cm
- wymiary płytek 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm itp

Faktury kierunkowe mają za zadanie przechwycenie
oraz kierowanie osoby z dysfunkcjami wzroku do konkretnego celu. Powyższe będzie realizowane poprzez układanie struktur kierunkowych prostopadle i w połowie do przejścia dla pieszych, przecinając całą szerokość chodnika (bez powierzchni objętych ścieżkami rowerowymi i przejazdami rowerowymi) (rys. 7).
Minimalna szerokość faktury kierunkowej wynosi 30cm.
Istotnym jest stosowanie antypoślizgowych płytek kierunkowych.

Zalecane płytki kierunkowe:
- materiał: polibmerobeton , kolor: żółty
- płytki kierunkowe antypoślizgowe
- rozstaw między ryflowaniami od 3cm – 4cm
- wysokość ryflowań od 4mm do 7mm
- wysokość płytki od 6cm do 8 cm
- wymiary płytek 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm itp.

Wymagania techniczne stawiane płytkom wskaźnikowym określa PN - EN 1339:2005/AC:2007(1).
Do produkcji płytek wskaźnikowych należy stosować beton z dodatkiem polimerów wg PN - EN 206-1:2003(2) klasy C 35/45.

Stosowanie taśm - profilowanych powierzchni dotykowych

Na układach modernizowanych (nie nowobudowanych) dopuszczalne jest stosowanie profilowanych powierzchni dotykowych – guzowatych pasów ostrzegawczych w żółtej kolorystyce o szerokości minimalnej 30 cm, na zasadach określonych jak dla płytek ostrzegawczych. Przedmiotowe taśmy należy stosować jako antypoślizgowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami normowymi.