Drukuj

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym 

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481)


Do wniosku należy załączyć:


Termin załatwienia sprawy


Jednostka odpowiedzialna


Tryb odwoławczy


Dodatkowe informacje