Drukuj

I.   Wydawanie zaświadczeń dla operatorów na wykonywanie regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Podstawa Prawna:

Wymagane dokumenty:

W przypadku składania wniosku na wykonywanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie drogowym dotyczącego wydania zaświadczenia(wtórnika zaświadczenia), zmiany zaświadczenia lub zmiany rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zaświadczenia:

Opłaty:

Opłaty zgodne z:

Termin załatwienia sprawy:

Jednostka odpowiedzialna:

Tryb odwoławczy:

  

II.  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Podstawa Prawna:

Wymagane dokumenty:

W przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu w krajowym transporcie zbiorowym:

 

W przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu w krajowym transporcie zbiorowym:

Opłaty:

Opłaty zgodne z:

Termin załatwienia sprawy:

Jednostka odpowiedzialna:

Tryb odwoławczy: