Drukuj

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

WBUDOWANIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY (ROZKOPY) – wydawanie zezwoleń na wbudowanie (lokalizację) urządzeń infrastruktury w pasie drogowym i naliczenie za powyższe opłat.

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481),. Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nrXVIII/318/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281 poz 2885.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek złożony prze inwestora (gestora) z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację o urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami winien zawierać :
    • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres, NIP, PESEL
    • Termin zajęcia pasa drogowego
    • Lokalizację
    • Powierzchnię rzutu poziomego długość w [m] .. x średnica w [m] .. = [m2]


Do wniosku należy załączyć:


Opłaty


Jednostka odpowiedzialna


Termin załatwienia sprawy


Tryb odwoławczy


Dodatkowe informacje