Drukuj

smukalska-2Od 09 czerwca w obrębie skrzyżowania ul. Smukalskiej z ulicą Drzycimską wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Ruch ul. Smukalską odbywać się będzie jezdnią północną.

Zamknięta zostanie pętla autobusowa na ulicy Drzycimskiej oraz wprowadzone zostaną tymczasowe przystanki autobusowe na ulicy Drzycimskiej i ulicy Smukalskiej.

Trasa linii autobusowej nr 54 zostanie zmieniona. Autobusy będą wykonywały objazd ul. Drzycimską, ul. Niewieścińską i ul. Smętowską.

Na ulicy Drzycimskiej, z uwagi na budowę pętli autobusowej, na odcinku kilkunastu metrów wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy pozwalający na wjazd pojazdom z ul. Smukalskiej w ul. Drzycimską. Natomiast wyjazd dla pojazdów mieszkańców osiedla, poprowadzony zostanie zgodnie z trasą objazdu Drzycimska, Niewieścińska, Smętowska (jak autobus).

Powyższe zmiany będa obowiązywały do połowy wakacji.