52
WAŻNY OD / valid from 30.04.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LEŚNE > Leśne > Sułkowskiego > Ogińskiego > Paderewskiego > Rondo Jagiellonów > Kujawska > Zbożowy Rynek > Nowy Rynek > Plac Poznański > Szubińska > BŁONIE
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC LEŚNE
KIERUNEK / Direction : BŁONIE
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
445  58  446      
535  50  501  54  554  544  
605  35  50  650  650  650  
705  35  44r  51  750  750  751  
820  35  44r  836  836  852  
908  48        
1028        
1108  48        
1225  40        
1310  25  55        
1410  40  55        
1525  41        
1610  25  56        
1712  22z  52        
1812  54        
1935  1921z  1921z  1952  
2050  2050  2050  2051  
2150  2150  2150  2151  
2240  2240  2240  2240  
2310z  2310z  2310z  2310z  
r - tylko w dni nauki szkolnej
z - kurs skrócony do Zbożowego Rynku
AUTOBUSY NISKOPODŁOGOWE / Low-floor buses
*** Aktualności i rozkłady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieżących zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
Średni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 zWARIANT TRASY
00Dworzec Leśne
11Leśne
22Sułkowskiego / Czerkaska
44Sułkowskiego / Kamienna
66UKW
88Paderewskiego
993 Maja / Markwarta
1212Rondo Jagiellonów
1313Zbożowy Rynek
14 Zbożowy Rynek
15 Nowy Rynek
17 Plac Poznański
18 Plac Poznański
20 Szubińska / Piękna
21 Szubińska / Gnieźnieńska
23 Szubińska / Żwirki i Wigury
25 Błonie