Linie odjeżdżające z przystanku
ARMII KRAJOWEJ / ZAMCZYSKO