Linie odjeżdżające z przystanku
HUTNICZA / ŚWIETLICOWA