Linie odjeżdżające z przystanku
JARUŻYN / KRAKOWSKA