Linie odjeżdżaj±ce z przystanku
JASINIECKA / POD SKARPˇ