Linie odjeżdżające z przystanku
KRUSZYŃSKA / SOWIA