Linie odjeżdżające z przystanku
NOWOTORUŃSKA / PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO