Linie odjeżdżające z przystanku
PIĘKNA / SZUBIŃSKA