Linie odjeżdżające z przystanku
PILECKIEGO / RYNKOWSKA