Linie odjeżdżające z przystanku
PLĄTNOWSKA / OTOROWSKA