Linie odjeżdżaj±ce z przystanku
POD SKARPˇ / STAMMA