Linie odjeżdżające z przystanku
POD SKARPĄ / ŻEMOJTELA