Linie odjeżdżające z przystanku
POWST. WLKP. / WYSZYŃSKIEGO