Linie odjeżdżające z przystanku
POWST.WARSZAWY / SZPITAL WOJ.