Linie odjeżdżające z przystanku
RONDO OSSOLIŃSKICH